Krajšieprsia.sk

9 chýb v životopise ktoré zabránia /znemožnia dosiahnuť vysnenú prácu

9 chýb v životopise ktoré zabránia /znemožnia dosiahnuť vysnenú prácu

Každý človek po dosiahnutí istého veku najčastejšie 16-17 rokov má záujem o nejakú prvú brigádu a vlastné zarobené peniaze. V životopise väčšinou nemajú čo uviesť okrem osobných údajov, a ukončenie základnej /strednej školy. Ak už ide o dospelú osobu a už nejakú pracovnú ponuku alebo pohovor absolvovala .Personalisti majú jasnú predstavu o tom ,čo by mal životopis obsahovať. Tieto chyby môžu spôsobiť , že prídete o šancu  získať prácu.

1.chyba- irelevantné pracovné skúsenosti

Ak už ste mali vo svojom živote viacero pracovných pozícii je potrebné dobre zvážiť, ktoré uvediete do nasledujúceho životopisu. Hľadajte vo svojich doterajších skúsenostiach presne tie,  ktoré úplne alebo aspoň čiastočne súvisia s pozíciou , o ktorú máte momentálne záujem. Ak máte napr. záujem o prácu šéfkuchára , tak určite neuvádzajte do životopisu, že pracovali ako balič na linke , určite vám to nepridá bonusové body.

2. chyba- osobné údaje

Uvádzajte iba údaje , ktoré sú nevyhnutné, teda meno priezvisko, dátum narodenia, vzdelanie, prax. Neuvádzajte svoj status- slobodná(ý)/vydatá(ženatý)/vdova(vdovec)/rozvedená(rozvedený)…, počet detí a ich vek.

3.chyba – iba jedno telefónne číslo

Neuvádzajte viac ako jedno číslo, skomplikujete si život , lebo náhoda môže chcieť ,že vám personalista zavolá na to číslo, ktoré bude vypnuté. Tak sa môže stať , že vám padne možnosť sa zamestnať , lebo sa vám personalista nedovolá a nebude vám môcť oznámiť ,prijatie do práce. Ak chcete zamedziť nedorozumeniam, vypnutého telefónu , uvádzajte číslo kde ste aspoň na 99% dostupný vždy.

4.chyba-  príliš dlhý životopis

Nič netreba preháňať , a to sa týka aj životopisu. Je dôležité, aby bol stručný, výstižný a plne aktualizovaný. Ideálna dĺžka neexistuje, no odporúča sa ½ A4 alebo max 1 A4. Nikto z personalistov nebude čítať dlhší životopis. Najlepšie štruktúrovaný, v bodoch uvedené najdôležitejších udalostí v pracovnej kariére.

5.chyba – vystavenie sa diskriminácii

Niekedy sa stáva, že staršie ročníky/ženy po materskej dovolenke/ diskriminácia kvôli veku. Uvedenie dátumov skončenia strednej/vysokej školy vás stáva do svetla staršej generácie. Vynechaním dátumov skončenia školy sa vyhnete diskriminácii kvôli veku.

6.chyba – detinská e-mailová adresa

Ak sa uchádzate o prácu , neuvádzajte email, ktorý je s prezývkou/zdrobneninou/vymysleným menom. Hľadanie práce je seriózna činnosť, preto k nej treba pristupovať zodpovedne. Žiadne miláčik@azet.sk….. Môžete vytvoriť mail určený pre životopisy napr. JanaVeselá@gmail.com . Ak chcete pôsobiť seriózne. Od odoslanie životopisu až po komunikáciu s personalistom osobne.

7. chyba- pracovný mail zo zamestnania

Pracovný mail je zradný v tom , že je dostupný zamestnávateľovi, takže si môže prečítať všetku poštu odoslanú /prijatú. Ako náhle  zamestnávateľ zistí , že v pracovnom maily riešite namiesto pracovných úloh , možnosť nového zamestnania , tak si buďte istý, že skôr alebo neskôr budete prepustení.

8. chyba- súkromné sociálne siete

Ak chcete mať kvalitnú prácu , veľmi si musíte ,strážiť svoje súkromie na sociálnych sieťach. Ako náhle sa zamestnávateľ dozvie niečo , čo by mali kompromitované.

9.chyba- chyby a preklepy

Ak sa chcete prezentovať zodpovedne pred personalistom a potencionálnym zamestnávateľom, musíte sa vyvarovať chybám a preklepom z nepozornosti. Každá chyba hovorí o našom skutočnom záujme o práce. Ak chceme pôsobiť zodpovedne a lojálne, skontrolujeme si akúkoľvek chybu , omyl alebo preklep.

Životopis je dôležitá prezentačná listina k získaniu práce našich snov. Od spôsobu , akým sa prezentujeme , dávame ostatným na vedomie ako nám záleží na práci , ktorú chceme získať.

Bc. Ľubica Bombalová