Krajšieprsia.sk

Nejedzte tabletky. Tieto potraviny vám zabezpečia dostatočné množstvo jódu v tele.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu vo svete a najmä u našich východných susedov sa dalo očakávať, že mnohí z nás sa predzásobia jódom v podobe tabletiek. Ak navyše bývate v blízkosti jednej z dvoch našich jadrových elektrární (Mochovce a Jaslovské Bohunice) určite viete, že by u vás doma nemali takéto lieky chýbať. Mestá ich vydávajú svojim občanom zdarma každých 5 rokov. Najväčšie riziko prípadného rádioaktívneho žiarenia hrozí vo vzdialenosti do 20 – 30 km od atómovej elektrárne.

Jódové tablety majú za úlohu zabrániť vstrebávaniu rádioaktívneho jódu do organizmu a sú určené na použitie v prípade radiačnej havárie alebo počas vyšetrenia v nukleárnej medicíne. Ak by takáto udalosť nastala, jodid draselný sa naviaže na štítnu žľazu, ktorú nasýti nerádioaktívnym jódom. V prípade, že nastane vnútorná kontaminácia rádioaktívnym jódom a osoba už užila jódové tablety, rádioaktívny jód sa vylúči telesnými tekutinami a nenastáva tak poškodenie štítnej žľazy. To znamená, že jodid draselný výrazne znižuje riziko rakoviny štítnej žľazy.

Je však dôležité vedieť, kedy a ako jódové tablety užívať. Ich užívanie v iných prípadoch ako sú spomenuté vyššie, nepredstavuje pre človeka žiadny benefit. Práve naopak. V dlhodobom horizonte môže viesť k depresii, nervozite, impotencii či nespavosti. Nadbytok jódu môže ďalej viesť k patologicky zvýšenej činnosti štítnej žľazy, takzvanej hypertyreózy. Tá sa prejavuje teplou spotenou kožou, vypadávaním vlasov, nadmernou únavou, chudnutím, nepokojom, úzkosťou a poruchami činnosti srdca. V žiadnom prípade sa teda neodporúča jód užívať preventívne alebo pravidelne. Prevencia jódom proti radiácii je nebezpečná aj u deti a nenarodených bábätiek. Nežiaduce účinky môžu ohroziť tiež ľudí s poruchou štítnej žľazy. Neplatí teda, že čím viac ho prijímame, tým sme zdravší. Ich podanie sa viaže len na informáciu o mohutnom úniku rádioaktívneho jódu. Užijú sa až na základe výzvy, ktorú vydajú príslušné orgány na úseku civilnej ochrany prostredníctvom médií.

Naše telo určité množstvo jódu potrebuje, ako teda bezpečne jód získať?

Jód je nekovový stopový prvok, ktorý je dôležitý pre správnu funkciu štítnej žľazy, ale tiež pre zdravé zuby, nechty, vlasy, kožu a nervový vývin. Odporúčaná denná dávka jódu je 150 mikrogramov.

Prioritnou cestou vstupu jódu do ľudského organizmu nie je tabletková forma. U bežnej populácie by malo ísť o príjem z potravín, do ktorých sa dostáva transportom z pôdy a z kuchynskej soli, kde sa zámerne pridáva. Dôležitými zdrojmi sú mliečne výrobky a vajcia, obilniny a cereálne výrobky, sladkovodné ryby, hydina, strukoviny, ovocie, zelenina či víno. 5 -10 g takto upravenej soli by malo stačiť na pokrytie dennej potreby jódu.