Krajšieprsia.sk

Niekoľko tipov ako sa nenechať okradnúť o myšlienky , nápady a čas

Vždy budú existovať ľudia, ktorí si budú chcieť privlastniť , čo nie ich, hovoríme im zlodeji. Všetci zlodeji sú v podstate rovnaký, ale existuje ich niekoľko tipov

  1. Typ zlodejov – krádeže hmotného majetku

Určite sa vám niekedy v živote stalo, že vás niekto okradol, že si privlastnil váš majetok bez vášho súhlasu a spôsobil vám materiálnu škodu, ktorá sa dá vo väčšine prípadov časom nahradiť- kabelka, peňaženka, desiata v škole/práci – stane sa maximálne to, že prídete o peniaze, doklady , alebo hmotnú vec ( je to veľmi nepríjemné). Vo veľkej miere sa dá nahradiť.

  1. Typ zlodejov – krádeže duchovného bohatstva

Duchovné bohatstvo sú dary a talenty , ktoré sme dostali do vienka a sme s nimi vyrástli. Je to vlastne bohatstvo našej mysle , duchovná sila , vedomie- naše najvnútornejšie ja. Okradnutie o myšlienky- napríklad , že vás niekto počuje ako sa z niekým rozprávate , vypočuje si to a začne vaše myšlienky šíriť akoby boli jeho /jej vlastné a tým to už v našich očiach prestane byť bohatstvom a stane sa to niečím obyčajným a všedným. Zneužitie myšlienok cudzej osoby /priateľa je podpásový útok je to zákernosť, na ktorej sa niekto môže zožať slávu a uznanie v očiach druhých, ale nie na dlho.

  1. Typ zlodejov – krádeže nápadu alebo vynálezu

Možno vám stalo , že ste pracovali na nejakom projekte s niekým a ten niekto vás zradil a vo vašej neprítomnosti prezentoval myšlienku/nápad alebo vynález ako ty. Dôležité je najmä ak ide o výnimočný nápad , myšlienku na zlepšenie niečieho života , nápad ako pomáhať iným alebo aj založenie vlastnej značky je veľmi dôležité, aby sme svoje dielo opatrili ochrannou známkou(polícia to , môže vyšetrovať ako krádež nehmotného dobra a privlastnenie si duchovného bohatstva) Ak máte schválenú ochrannú známku alebo patent, a niekto by vaše dielo vydával za svoje tak to nebude možné- lebo ho pečať ochrannej známky alebo patentu na výrobu a postupy uplatňovania daného výrobku /nápadu alebo myšlienky.

  1. Typ zlodejov – krádeže času

Tento typ zlodejov je celkom bežný a najčastejšie naletíme tkz.priateľom, ktorý sa všemožne snažia pútať na seba pozornosť, vyrušovať vás , volať vám neustále a vytrhávať vás z myšlienok alebo inej činnosti , ktorá sa vzťahuje na psychické bohatstvo, neustále do vás budú zapárať hecovať vás k výkonom , hoci to nie podstatné ani potrebné. Budú sa okolo vás tmoliť , neustále sa na niečo vypytovať stále dookola , patria k nim dotieravý alebo vtieravý ľudia, pochlebovači. Týmto ľuďom sa hovorí aj energetický upíri- že vysajú z vás prostredníctvom svojej neustálej prítomnosti pripomínania a pod. , niekedy môže ísť aj o výsmech alebo šikanovanie.

  1. Typ zlodejov – krádeže dobrého mena a poškodenie dobrej povesti osoby alebo rodiny/ meno podniku/firmy

Tento typ zlodejov patrí dosť k zákerným postupom vo firme alebo osobne. Týmto ľuďom sa hovorí , že sú bez chrbtovej kosti a po chrbtoch iných sa šplhajú stále vyššie a dosadzujú ich za ukradnuté nápady a myšlienky do riadiacich funkcii skade sa veľmi radi vysmievajú tým , ktorým ten nápad ukradli dokonca na tých ľudí tlačia , šikanujú ich , ponižujú a ohovárajú do očí aj za chrbtom pred rodinnými príslušníkmi snažia sa ich očierniť v očiach iných intrigujú , zahmlievajú a zahovárajú ako niečo nejde, ale ich patent to vyrieši…

Alkohol a drogy , pochybná partia sú zlodejmi nielen dobrého mena (posmech /výsmech), zneužitie mena nejakej osoby alebo firmy a očiernenie, vyhováranie sa stále na niečo. Niekedy môžu byť zlodejmi času – hry a programy na nete ak sa nepoužívajú na to na čo sú určené. Sociálne siete ak sa nesprávne používajú sú zlodejom nielen času, zneužitia, kyberšikany , osočovanie a ohováranie.. Vymýšľať stále niečo nové a nechať sa okrádať o nápady vedie k vyhoreniu a celkovej frustrácii.

Bc. Ľubica Bombalová